6 Ngày Karachi Singapore
6 ngày

Multicultural Singapore

Singapore, một hòn đảo thành phố-nhà nước ra khỏi miền nam Malaysia, là một trung tâm tài chính toàn cầu với khí hậu nhiệt đới và dân đa văn hóa. trung tâm cốt lõi thuộc địa của nó trên Padang, một sân...

-57% giảm giá
800.000VND1,250.000VND Xem thêm